Rekrutacja

Termin składania dokumentów do 17 lutego 2017 r.

Kryteria kwalifikacji kandydatów STA:

 • przygotowanie merytoryczne programu pobytu i czynny udział realizacji wizyty pracowników z Uczelni partnerskich,
 • dotychczasowa współpraca pozaprojektowa z pracownikami z Uczelni partnerskich,
 • wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
 • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),
 • motywacja i plan przyszłej współpracy po zakończeniu wymiany,
 • posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora)

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych Uczelni partnerskich:

 • inżynieria środowiska lub lotnictwo – wyjazd 1 pracownika do Politechniki Kijowskiej
 • inżynieria energetyczna – wyjazd 1 pracownika do Politechniki Lwowskiej
 • mechanika i budowa maszyn – wyjazd 1 pracownika do Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego (GTU)
 • chemia, zarządzanie, teleinformatyka  – wyjazd 1 pracownika do Tbiliskiego Uniwersytetu Narodowego (TSU)
 • inżynieria i budownictwo (inżynieria materiałowa, budownictwo) oraz chemia (biochemia i  immunobiologia)– wyjazd po jednym pracowniku ze wskazanych dziedzin do Federalnego Uniwersytetu Ouro Preto (UFOP)

Wymagane dokumenty i terminy

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć Podanie o przyznanie stypendium, adresowane do Prorektora ds. współpracy międzynarodowej, złożone do DWM zawierające:

 • uzasadnienie ubiegania się o stypendium wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy,       
 • wykazanie udziału w przygotowaniu merytorycznym programu pobytu oraz w realizacji  wizyty pracowników z    Uczelni partnerskiej,
 • list intencyjny potwierdzający gotowość przyjęcia w Uczelni partnerskiej (skan), 
 • wstępny program oraz nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wizyty,
 • zgodę kierownika jednostki.

Opracowano na podst. Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ KA107 Ukraina, Gruzja, Brazylia  oraz  Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 Ukraina, Gruzja, Brazylia 

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję